ΕΡΓΟ “ArgoLabs
  Το έργο AgroLabs στοχεύει στην προώθηση της παραγωγής και διάδοσης καινοτόμων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην περιοχή Βαλκανικής - Μεσογείου, οργανώνοντας τοπικές αλυσίδες αξίας, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους παραγωγούς κατά την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δημιουργώντας νέες αγορές για τα προϊόντα τους με ανοικτή διαδικασία. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι του AgroLabs θα συμβάλλουν ώστε να συμπεριληφθούν οι αλυσίδες αγροδιατροφής και να δημιουργηθούν νέα τοπικά clusters, θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, θα αναβαθμίσουν την προβολή και το κύρος χαρακτηριστικών αγροδιατροφικών προϊόντων, θα αναπτύξουν το εμπόριο και τις τοπικές δυνατότητες μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στις διακρατικές ανταλλαγές και θα θέσουν τις βάσεις της Διαδρομής προϊόντων αγροδιατροφής στη Βαλκανική – Μεσόγειο και της ενοποίησης των αγροδιατροφικών clusters σε επίπεδο ΕΕ. Για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του τομέα αγροδιατροφής πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
   
   
  Στην τέταρτη έκδοση του δελτίου AgroLabs  Σας παρουσιάζουμε τα τελικά προϊόντα και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του έργου AgroLabs, όπως και τις διοργανωμένες εκδηλώσεις από την τελευταία φάση του έργου AgroLabs.

  Τα τελικά παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου  AgroLabs  περιλαμβάνουν:
  • Κατάρτιση τεσσάρων διαγνωστικών μελετών των αγροδιατροφικών αλυσίδων στις περιοχές της Ημαθίας,  της Λεμεσού, του Μπλαγκόεβγκραντ και του Φιερίου;
  • Διεξαγωγή επτά  εργαστηρίων AgroLabs στην χώρα του κάθε εταίρου με στόχο την από κοινού σύλληψη και ανάπτυξη πιλοτικών καινοτόμων clusters στον αγροδιατροφικό τομέα;
  • Διοργάνωση τεσσάρων τοπικών εκδηλώσεων με στόχο την κοινοποίηση και την προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου. Σε αυτές τις εκδηλώσεις έχουν προσκληθεί βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο;
  • Διεξαγωγή Διάσκεψης AgroLabs για θέματα καινοτομίας στο Φιέρι της Αλβανίας, η οποία αποτέλεσε διακρατικό συνέδριο με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την ενθάρρυνση της διακρατικής ανταλλαγής και δικτύωσης, τη συζήτηση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση κοινών λύσεων και στρατηγικών σχετικά με την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή της Βαλκανικής – Μεσογείου;
  • Ανάπτυξη τεσσάρων τοπικών σχεδίων δράσης ως αποτέλεσμα των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων μερών, με στόχο τη δημιουργία κοινής στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτά χρησίμευσαν ως επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία των Cluster AgroLabs;
  • Ανάπτυξη τεσσάρων πιλοτικών μελετών περιπτώσεων. Οι ερευνητικοί εταίροι σε συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικού τομέα και τοπικούς παραγωγούς εργάστηκαν στις μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες περιλάμβαναν  καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες διαδικασίες ή λύσεις, που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της κάθε πιλοτικής περιοχής, όπως εντοπίστηκαν στα Πακέτα Εργασίας 3 και 4;
  • Ανάπτυξη τεσσάρων καινοτομικών αγροδιατροφικών clusters. Tα Clusters AgroLabs χρησιμεύουν ως φυσικοί χώροι όπου συναντιούνται η βιομηχανία, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι δημόσιοι φορείς. Τα τέσσερα clusters AgroLabs οδήγησαν στη δημιουργία ενός δικτύου αγροδιατροφικών Clusters στην περιοχή της Βαλκανικής – Μεσογείου.
  Μέσα επικοινωνίας:

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα μέσων επικοινωνίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το Έργο. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μέσα ανάλογα με την κάθε κατηγορία ομάδας-στόχου, προκειμένου να επιτευχθεί προσαρμοστικότητα της επικοινωνίας.
  • Ταυτότητα του έργου AgroLabs – λογότυπο του έργου;
  • Αφίσα AgroLabs – τοποθετήθηκαν αφίσες σε περίοπτες θέσεις στις εγκαταστάσεις των εταίρων;
  • Ιστοσελίδα του AgroLabs – δημιουργήθηκε επίσημη ιστοσελίδα του έργου – www.agrolabs.eu;
  • Κοινωνικά δίκτυα AgroLabs – δημιουργήθηκαν προφίλ στο Facebook, Twitter και LinkedIn για το έργο και για τα καινοτομικά clusters AgroLabs;
  • Φυλλάδια AgroLabs – τα φυλλάδια εκτυπώθηκαν και διανεμήθηκαν  στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών;
  • E-newsletters AgroLabs – έχουν δημιουργηθεί 4 e-newsletters κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου;
  • Δημιουργήθηκε βίντεο AgroLabs;
  • Δημιουργήθηκε εγχειρίδιο για το AgroLabs, το οποίο περιλαμβάνει περίληψη των δραστηριοτήτων του έργου και των επιτευγμάτων του;
  • Τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα AgroLabs σε όλο τον εξοπλισμό που έχει αγοραστεί στα πλαίσια του έργου AgroLabs;
  • Έχουν γραφτεί τέσσερα επιστημονικά άρθρα από τα μέλη της ομάδας του εταίρου 3 σχετικά με αποτελέσματα / παραδοτέα με στόχο την αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης σχετικά με το AgroLabs;
  • Δημιουργήθηκε υλικό εκδηλώσεων. Κάθε σετ περιλαμβάνει χάρτινο φάκελο, σημειωματάριο, φυλλάδιο για το έργο AgroLabs (που αναφέρεται παραπάνω) και στυλό. 
  Μάθετε περισσότεραγια το έργο AgroLabs στην: www.agrolabs.eu
  Κατεβάστε τον Γενικό Μεθοδολογικό Οδηγό για το Έργο «Καινοτομικά clusters AgroLabs» από τον εξής ιστότοπο: http://agrolabs.eu/images/AgroLabs-Common-Methodological-Guide.pdf
  Κατεβάστε το Σχέδιο Επικοινωνίας του Έργου «Καινοτομικά clusters AgroLabs»από τον εξής ιστότοπο: http://agrolabs.eu/images/AgroLabs_Communication-Plan_Draft.pdf
  Κατεβάστε έγγραφα, επιστημονικά άρθρα, δελτία AgroLabs, φυλλάδια από τον εξής ιστότοπο: http://agrolabs.eu/documents
  Τελευταία νέα:
  • Η 5η συνάντηση AgroLabs διοργανώθηκε από τον εταίρο 2 – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 14 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εκτέλεση του έργου, τις δαπάνες, το κλείσιμο του έργου και την βιωσιμότητα των clusters.
  • Το Τελικό Διακρατικό Συνέδριο διεξήχθη στις 15 Ιανουαρίου 2020 στο Δήμο της Βέροιας. Στο συνέδριο, στο οποίο παρουσιάστηκαν τα τελικά παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου, προσκλήθηκαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία.         
                    
   
   

  Copyright 2018 Agrolabs.eu

  Please publish modules in offcanvas position.